Zgłoszenie udziału w Konferencji

KOMUNIKAT NR 1 ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA - WERSJA PDFUWAGA!
Osoby reprezentujące uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, które przygotują referaty będą mogły skorzystać z 60% zniżki w opłacie konferencyjnej (dotyczy jednego Autora). Warunkiem skorzystania z obniżonej opłaty jest przesłanie referatu i jego zaakceptowanie przez Radę Programową oraz wiek Autora do 35 lat. Dodatkowo trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone, a Autorzy zostaną całkowicie zwolnieni z opłaty (dotyczy jednego Autora).


*E-mail:
*Hasło:
*Powtórz hasło:
Hasło jest wymagane aby umożliwić późniejsze korzystanie z informacji dla zarejestrowanych uczestników.
*Imię:
*Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:
*Płeć:
Dane do faktury:
*Nazwa firmy:
*Adres:
*Miasto:
*Kod pocztowy:
*NIP:
*Telefon:
Fax:
Dane do korespondencji (jeżeli inne niż do faktury):
Adres:
Miasto:
Kod pocztowy:
*Zakwaterowanie:
Osoba towarzysząca:
Imię i nazwisko
osoby towarzyszącej:
Uwagi:
  • Pola oznaczone * są wymagane
  • Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi po kliknięciu na link podany w wiadomości e-mail, która trafi na adres wskazany przy rejestracji.